VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Veikala īpašnieks ir uzņēmums PIONART Grzegorz Sztobryn, kura juridiskā adrese ir ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18, Zabže (Zabrze) 41-814, kas ierakstīts Centrālajā uzņēmējdarbības reģistrā un uzskaitē.

2. PIONART tirdzniecības birojs atrodas adresē ul. Magazynowa 8, Zabže (Zabrze) 41-807. Tā ir arī PIONART adrese sarakstei.

3. PIONART tīmekļa vietnē esošā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu Civilkodeksa izpratnē, kā arī nav aicinājums slēgt līgumu. Veicot pasūtījumu internetveikalā, klients iesniedz piedāvājumu iegādāties konkrētu preci ar nosacījumiem, kas noteikti preces aprakstā un šajos noteikumos.

4. Pasūtījumus var veikt tiešsaistē – PIONART mājaslapā (internetveikalā) vai pa e-pastu uz šādu adresi: sklep@pionart.pl.

5. Cenas ir norādītas Polijas zlotos un ietver PVN. Cenās nav iekļautas transporta/sūtīšanas izmaksas.

6. Pie produkta norādītā cena ir saistoša brīdī, kad klients veic pasūtījumu.

7. PIONART patur tiesības mainīt preču cenas internetveikalā, noteikt veikalā jaunas preces, veikt un atcelt akcijas kampaņas vai veikt tajās izmaiņas.

8. Līguma noslēgšanas brīdis ir PIONART apstiprinājums par Klienta veiktā pasūtījuma saņemšanu.

9. Par katru pasūtījumu tiek izrakstīts PVN rēķins.

II. Produktu pieejamība

1. Veikalā piedāvātie produkti ir pieejami un atrodas PIONART noliktavā.

2. Ja produkts nav pieejams, šī informācija tiek parādīta pie produkta internetveikalā.

3. Īpašos gadījumos, ja prece nav pieejama, PIONART nekavējoties informē Klientu par šo faktu pa e-pastu vai tālruni.

4. Par īpašiem gadījumiem jo īpaši ir uzskatāmas šādas situācijas – akcijas ietvaros piedāvāto produktu krājumi ir beigušies, nepieciešamība gaidīt preci ražošanas cikla kavējuma dēļ.

5. Ja prece nav pieejama, Klients izlemj, vai pasūtījums ir jāizpilda daļēji (bez nepieejamām precēm) vai tas ir jāatceļ pilnībā.

III. Piegādes laiks

1. Saistībā ar veikalā pieejamo preču konkrēto izmēru un svaru, piegādes laiks tiks noteikts individuāli katram Klienta veiktajam pasūtījumam.

IV. Apmaksas kārtība

1. Veikals pieņem šādus maksājumu veidus:

- priekšapmaksa uz PIONART bankas kontu,

- maksājums skaidrā naudā, personīgi saņemot preci,

- maksājums skaidrā naudā, kad piegādi veic PIONART ar savu transporta līdzekli,

- maksājot kurjeram.

1. Priekšapmaksas gadījumā maksājamā summa ir jāpārskaita uz bankas kontu ING Bank Śląski 02 1050 1588 1000 0022 9092 8122.

V. Sūtījums

1. Saistībā ar veikalā pieejamo preču konkrēto izmēru un svaru, piegādes forma tiks noteikta individuāli katram Klienta veiktajam pasūtījumam.

2. Pasūtītās preces Klientam var tikt piegādātas ar kurjerpasta, transporta uzņēmuma starpniecību vai ar savu transportu. Klients var arī saņemt preci personīgi.

3. Piegādes izmaksas tiks nekavējoties aprēķinātas un nosūtītas Klientam apstiprināšanai.

VI. Pasūtījuma maiņa un atcelšana

1. Klientam ir iespēja atcelt pasūtījumu, ja tas vēl nav izpildīts.

2. Pasūtījumu var atcelt pa e-pastu vai pa tālruni.

3. Ja Klients atceļ pasūtījumu, PIONART nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus maksājumus, ko Klients ir veicis par pasūtītajām precēm.

VII. Tiesības atteikties no līguma un iegādāto preču atgriešana

1. Tiesības atteikties no līguma Klientam, kurš ir fiziska persona un veic pirkumu, kas nav tieši saistīts ar patērētāja uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību, ir reglamentētas 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību likumā.

2. Patērētājam ir tiesības atteikties no līguma, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā no dienas, kad:

- Klients vai viņa norādītā trešā persona saņēma iegādātās preces,

- tika saņemta pēdējā prece, ja pasūtījumi tiek izpildīti un piegādāti partijās.

1. Lai atteiktos no līguma, iepriekš minētajā termiņā jāiesniedz paziņojums par atteikšanos no līguma:

- rakstveidā, izmantojot atteikuma formu, kas pieejama tīmekļa vietnē zem noteikumu teksta, nosūtot ierakstītu vēstuli uz PIONART adresi,

- pa e-pastu, ziņojuma saturā norādot skaidru paziņojumu vai izmantojot iepriekš minēto formu kā ziņojuma pielikumu.

1. Ja ir saņemts Patērētāja paziņojums par atteikšanos no līguma, PIONART nekavējoties apstiprina šo faktu tādā pašā formā, kādā ir saņemts paziņojums.

2. Ja Patērētājs atsakās no līguma, līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu un Patērētājs tiek atbrīvots no jebkādām saistībām, kas izriet no preču iegādes.

3. Patērētājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš atteicās no līguma, atgriezt preci uz PIONART tirdzniecības biroja adresi.

4. Patērētājs sedz izmaksas, kas ir tieši saistītas ar preču atgriešanu.

5. Gadījumā, ja Patērētājs ir atgriezis preces, PIONART nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus Patērētāja veiktos maksājumus par iegādāto preci, tostarp preču piegādes izmaksas. Ja Patērētājs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav vislētākā standarta preču piegāde, tiks atlīdzinātas tikai lētākās standarta piegādes izmaksas. Iepriekš minētais PIONART maksājuma atmaksas periods sākas dienā, kad preces ir saņemtas (atpakaļ) vai kad Patērētājs ir iesniedzis nosūtīšanas apliecinājumu – atkarībā no tā, kurš gadījums iestājas pirmais.

6. Klients ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja tās tiek lietotas tādā veidā, kas pārsniedz lietošanas apjomu, kas nepieciešams, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un darbību.

VIII. Sūdzības

1. PIONART ir pienākums nodrošināt Klientam preces bez defektiem.

2. Visas preces internetveikalā ir nevainojamas.

3. Gadījumā, ja piegādātajai precei ir defekti (prece neatbilst līgumam), Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību ar pieprasījumu:

- samazināt cenu vai ar paziņojumu par atteikšanos no līguma, ja vien PIONART nekavējoties un bez pārmērīgām neērtībām nav mainījis Klientam bojāto preci pret preci bez defektiem vai nav novērsis defektu, ievērojot to, ka Klients nedrīkst atteikties no līguma, ja defekts ir nenozīmīgs; Patērētājs (VII p., 1. punkts) – PIONART piedāvātā defekta novēršanas vietā – var pieprasīt preces nomaiņu pret preci bez defektiem vai preces nomaiņas vietā pieprasīt defekta novēršanu, ja tas, lai nodrošinātu preces atbilstību līgumam Patērētāja izvēlētā veidā, ir iespējams vai neradīs pārmērīgas izmaksas, salīdzinot ar PIONART piedāvāto metodi,

- nomainīt preci pret preci bez defektiem vai novērst defektu, tādā gadījumā PIONART ir pienākums saprātīgā termiņā nomainīt bojāto preci pret preci bez defektiem vai novērst defektu, neradot Klientam nevajadzīgas neērtības, ja tas, lai panāktu, ka prece atbilst līgumam tādā veidā, kādu Klients ir izvēlējies, ir iespējams vai neradīs pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar otru viedu, kā nodrošināt preces atbilstību līgumam.

1. Sūdzību var iesniegt rakstveidā ierakstītā vēstulē vai pa e-pastu.

2. Ja sūdzībā sniegtā informācija ir nepilnīga, kā rezultātā to nevar izskatīt, PIONART nekavējoties lūgs novērst trūkumus norādītajā apjomā.

3. Visas sūdzības tiks izskatītas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas (ar visu nepieciešamo informāciju), neradot liekas neērtības Klientam.

4. Ja sūdzība ir izskatīta pozitīvi, PIONART izpildīs Klienta norādīto pieprasījumu atbilstoši savām tiesībām.

5. Klienta pieprasījuma izpilde notiks pēc tam, kad PIONART ir saņēmis atpakaļ bojātās preces. Preces ir jāatgriež uz PIONART tirdzniecības biroja adresi. Izpildot Klienta pieprasījumu, PIONART ņems vērā un atmaksās ar defektīvajām precēm saistītās dokumentētās izmaksas.

Gadījumā, ja Patērētājs ir atteicies no līguma, PIONART nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus Patērētāja veiktos maksājumus par iegādāto preci, tostarp preču piegādes izmaksas.

IX. Garantija

Uz veikalā pieejamajām precēm attiecas garantija, saskaņā ar Garantijas talonu, kas ir šo noteikumu pielikums.

X. Personas datu aizsardzība

Klients piekrīt savu personas datu, kas sniegti, veicot pasūtījumu, apstrādei un uzglabāšanai pasūtījuma izpildes un iespējamās pēcpārdošanas apkalpošanas nolūkos.

Pasūtījuma veikšanas laikā sniegtie personas dati tiks izmantoti pasūtījuma izpildes un iespējamās pēcpārdošanas apkalpošanas nolūkos, ja vien Klients pret to neiebilst.

Klienta personas dati netiks nodoti citām juridiskajām personām, izņemot personas, kurām to nodošana būs nepieciešama pareizai pasūtījuma izpildei.

Personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar 1997. gada 29. augusta Likumu par personas datu aizsardzību tādā veidā, kas neļauj trešajām personām tiem piekļūt.

Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, tos labot, rediģēt, kā arī tiesības pieprasīt to dzēšanu no PIONART klientu datu bāzes.

INFORMĀCIJA PAR ATTEIKŠANOS NO LĪGUMA

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

Atteikuma termiņš beidzas pēc 14 dienām no dienas:

- kad prece nonāca Jūsu valdījumā vai prece nonāca Jūsu norādītās trešās personas, kas nav pārvadātājs, valdījumā,

- kad pēdējā lieta nonāca Jūsu īpašumā vai kad pēdējā lieta nonāca Jūsu norādītās trešās personas, kas nav pārvadātājs, īpašumā,

- kad pēdējā partija vai tās daļa nonāca Jūsu valdījumā vai kad pēdējā partija vai tās daļa nonāca Jūsu norādītās trešās personas, kas nav pārvadātājs, īpašumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē mūs – PIONART – par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu ierakstītā vēstulē, kas nosūtīta uz šādu adresi: ul. Magazynowa 8, 41-807 Zabrze vai pa e-pastu (adrese: sklep@pionart.pl).

Jūs varat izmantot atteikuma formu, taču tas nav obligāti.

Mēs nekavējoties nosūtīsim Jums apstiprinājumu par to, ka saņēmām informāciju par atteikšanos no līguma tādā pašā formā.

Lai ievērotu līguma atteikuma termiņu, pietiek ar to, ka pirms līguma atteikšanās termiņa beigām Jūs nosūtāt informāciju par savu atteikuma tiesību izmantošanu.

Atteikuma sekas

Ja esat atteicies no līguma, mēs atmaksāsim Jums visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas izriet no Jūsu izvēlētā piegādes veida, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids), nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu izmantot atteikuma tiesības. Mēs atmaksāsim maksājumus, izmantojot tos pašus maksāšanas veidus, ko izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien Jūs neesat skaidri piekritis citam risinājumam; jebkurā gadījumā Jums neradīsies papildu maksājumi saistībā ar šo atgriešanu.

Mēs varam aizturēt atmaksu līdz preces saņemšanai vai līdz brīdim, kad Jūs mums iesniegsiet pierādījumu par tās atgriešanu, atkarībā no tā, kurš gadījums iestāsies pirmais.

Lūdzam nosūtīt vai atdot mums preci atpakaļ nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mūs informējāt par atteikumu no līguma. Termiņš tiek ievērots, ja esat nosūtījis preci atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums būs jāsedz preces atgriešanas tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanos saistībā ar to, ka esat izmantojis preci tādā veidā, kas pārsniedz lietošanas apjomu, kas nepieciešams, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un darbību.